Wizja i misja

Wizja i misja

Nasza wizja

Przyszłość naszego Centrum Medycznego wiążemy z wysoką jakością, efektywnością oraz konkurencyjnością udzielanych świadczeń na najwyższym światowym poziomie przy jednoczesnym wzroście satysfakcji pacjentów i personelu.

 

Nasza misja

Świadczenie wszystkim pacjentom wysokiej jakości usług medycznych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Specjalistycznej, Stomatologii oraz Promocji Zdrowia.

Wizja i misja