Projekt unijny 1.5

 

Dotacja na kapitał obrotowy w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.


Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum medycznego Promedica Spółka Cywilna; Piotr Compała, Halina Compała-Kuśnierz. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
 
Cel projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa


Planowane efekty:
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
 
Wartość projektu: 220 979.31 zł
Wkład Funduszy Europejskich 220 979.31 zł