RODO

RODO
 

Część I. Informacje ogólne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Promedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Wolności 17, 35-073 Rzeszów, NIP: 813-38-78-622.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Promedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Wolności 17, 35-073 Rzeszów, NIP: 813-38-78-622 lub poprzez
  e-mail: [email protected].
 • Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Daniel Panek, który udzieli szerszych informacji na temat praw osoby i jej danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]
 • Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora wynikających z prowadzonej działalności, jak również w celu kontaktu w sprawach związanych z ich realizacją. Jeżeli jesteś naszym pacjentem, zazwyczaj szukasz pomocy dotyczącej świadczeń medycznych. Powiemy Ci czy i jak możemy Ci pomóc. Umówimy Cię na wizytę medyczną. Doradzimy jak przygotować się do wizyty. Przypomnimy albo zmienimy  termin wizyty, jeśli tego potrzebujesz. Wyjaśnimy Ci jak uzyskać wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Jeżeli jesteś naszym partnerem albo działasz w jego imieniu, będziemy ustalać warunki współpracy albo wcielać je w życie. Jeżeli jesteś z nas niezadowolony, możemy rozpatrzeć tą drogą Twoje roszczenia. Mieć roszczenie to znaczy mieć prawo, by ktoś zachował się tak, jak chcesz. Roszczenia możemy mieć zarówno my jak i Ty. Na przykład: możemy chcieć, żebyś zapłacił za usługę, jaką wykonaliśmy dla Ciebie. Ty możesz chcieć, żebyśmy realizowali świadczenia medyczne zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Jeżeli jesteś w kontakcie z naszym IOD, może to oznaczać jedną z dwóch opcji. Możliwe, że zgłaszasz jakiś problem dotyczący ochrony danych osobowych. Możesz także chcieć skorzystać ze swoich praw. We wszystkich sprawach możemy pracować z wyznaczoną przez Ciebie osobą. Kimkolwiek jesteś, potrzebujemy wiedzieć jak się nazywasz, jaką masz sprawę oraz jak nawiązać z Tobą kontakt. Dzięki temu opracujemy rozwiązanie Twojego problemu i prześlemy Ci odpowiedź. Jeżeli zabraknie nam potrzebnych informacji, będziemy mogli odezwać się, żeby je uzyskać.

 •  

  Twoje prawa | Masz następujące prawa: prawo dostępu do danych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 •  

   

   

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora danych (prowadzenie korespondencji, kontakt, itp.). W zakresie danych medycznych będzie to art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W zakresie wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszelkich aspektach związanych z realizacją przepisów prawa (prawo medyczne, rachunkowość, okres przechowywania danych, itp.) będzie to
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  •  a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
  •  b) przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Promedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Wolności 17, 35-073 Rzeszów, NIP: 813-38-78-622 lub poprzez e-mail: [email protected]
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

 

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Promedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Wolności 17, 35-073 Rzeszów, NIP: 813-38-78-622 lub poprzez e-mail: [email protected]