Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowaWróć Wróć do listy

Centrum Medyczne Promedica s.c. oferuje Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową obecnie na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.  Każdy kwalifikujący się pacjent posiadający ubezpieczenie nie ponosi dodatkowych kosztów, gdyż świadczenia opieki pielęgniarskiej długoterminowej domowej są finansowane przez NFZ.  


Opieka nad przewlekle chorymi pozostającymi w domu jest trudnym obowiązkiem ciążącym na Rodzinach Pacjentów. Jako wsparcie oferujemy profesjonalną pomoc pielęgniarską, wnoszącą znaczącą poprawę życia Pacjentów i zatroskanych odpowiedzialnością za chorego Rodzin. Wiele problemów zdrowotnych wymaga systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Zakwalifikowani, przewlekle chorzy Pacjenci, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji uzyskają gwarantowane cztery dni opieki pielęgniarki tygodniowo. W najtrudniejszych momentach zaostrzenia stanu Pacjenta możemy zaoferować cały tydzień wsparcia dla Chorego i Rodziny. Pielęgniarka może po dokonanej ocenie sytuacji w momencie wizyty zadecydować o konieczności  niezwłocznej konsultacji z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego. 


Plan opieki pielęgniarskiej jest ustalany indywidualnie dla każdego Pacjenta z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb prawidłowego zabezpieczenia życia i zdrowia Pacjenta. Opieką pielęgniarską długoterminową domową nie mogą być objęte osoby przebywające w hospicjum domowym, objęte opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie lub Pacjenci pozostający w ostrej fazie choroby psychicznej.


Na koniec każdego miesiąca pracy pielęgniarka dokonuje oceny stanu zdrowia Pacjenta, zapisując punktację podsumowująca sytuację zdrowotną i dokonuje adnotacji w dokumentacji o kontynuacji świadczenia pielęgniarskiego. 

 

Zapraszamy do zapisów Pacjentów!

Lokalizacja placówek

Lokalizacja placówek

Lokalizacja placówek
Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Skierowanie lekarskie do opieki długoterminowej.docx
0.01 MB
Zgoda pacjenta.docx
0.01 MB

Kontakt

Dział Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Adres placówki:
ul. Zenitowa 5, 35-301 Rzeszów
Dane kontaktowe:

Kierownik

nr tel. kom.: 507 964 845

[email protected]

Więcej informacji

Dział Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Adres placówki:
ul. Zenitowa 5, 35-301 Rzeszów
Dane kontaktowe:

nr tel. kom.: 531 559 415

Więcej informacji

Dział Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej

Adres placówki:
ul. Zenitowa 5, 35-301 Rzeszów
Dane kontaktowe:

nr tel. kom.: 512 086 994

Więcej informacji